Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

3/2020, јул-септембар Мултинационалне операције Европске уније – правни оквир и значај ангажовања припадника Војске Србије Милош Јевтић
3/2020, јул-септембар Развој каријере официра Геодетске службе Дејан Р. Ђорђевић, Ранко Лојић, Радоје Банковић
3/2020, јул-септембар Моделовање организационе имплементације оператера за дронове и противдронска дејства у стрељачко одељење Војске Србије Винко Жнидаршич, Марко Радовановић, Драган Стевановић
3/2020, јул-септембар Задњи импресум
2/2020, април-јун Корице
2/2020, април-јун Импресум
2/2020, април-јун Садржај Војног дела 2/2020
2/2020, април-јун Ефекти програмираног тренинга на моторичке способности припадника Војске Србије Иван Петровић, Александар Гаџић, Радован Илић
2/2020, април-јун Положај српске мањине у суседним државама у светлу евроинтеграцијских и геополитичких процеса Нада Радушки
2/2020, април-јун Могућности унапређења у изучавању логистике операција Војске Марко Андрејић, Марјан Мирчевски