Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

1/2021, јануар-март Integration and Disintegration in International Relations as a Consequence of Global Economic Processes Љубомир Дуловић
1/2021, јануар-март Possibilities of Implementing the Performance Management Process of Non-profit Organizations to the Defence System Радиша Саковић, Станислав Стојановић, Драган Памучар
1/2021, јануар-март Paper on the Conceptual Definition of the Geo-topographic Support Дејан Р. Ђорђевић, Драгољуб Секуловић
1/2021, јануар-март Public Speaking as a Part of Police Directorates Head’s Activities Горан Поповић
1/2021, јануар-март Instructions for Authors
1/2021, јануар-март Задњи импресум
4/2020, октобар-децембар Корице
4/2020, октобар-децембар Импресум
4/2020, октобар-децембар Садржај Војног дела 4/2020
4/2020, октобар-децембар Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији подршке концепту војне неутралности – Реч приређивача Вељко Благојевић