Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

4/2021, октобар-децембар The Attitude towards the Critical Infrastructure in the Republic of Serbia Бранислав Милосављевић, Драган Вучинић
4/2021, октобар-децембар Teamwork in the Organizational Units of the Ministry of Interior Горан Поповић, Душан Јанковић
4/2021, октобар-децембар The Models of Subordination in the Mechanized Section on M-80A Infantry Fighting Vehicle Винко Жнидаршич, Бранко Величковић, Добривоје Мутавџић
4/2021, октобар-децембар List of External Associates
4/2021, октобар-децембар Списак рецензената
4/2021, октобар-децембар Исправка/Correction
3/2021, јул-септембар Корице
3/2021, јул-септембар Импресум
3/2021, јул-септембар Садржај Војног дела 3/2021
3/2021, јул-септембар Реч приређивача Срђан Старчевић, Срђан Благојевић