Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

3/2021, јул-септембар Контрола буџета у функцији цивилне демократске контроле војске у Републици Србији Милена Кнежевић, Србољуб Николић, Александар Нешевски
3/2021, јул-септембар Аутономија војне професије као услов цивилне демократске контроле војске и остваривања основне друштвене улоге војске Срђан Старчевић, Срђан Благојевић
3/2021, јул-септембар The Word of the Editor Срђан Старчевић, Срђан Благојевић
3/2021, јул-септембар Editorial: The Military, Law and Sovereignty Јован Бабић
3/2021, јул-септембар Philosophical Concept of the State Power (Social Power) and the Military (the Armed Force) Илија Кајтез
3/2021, јул-септембар The Interrelationship between Politics and the Military in War Момчило Сакан
3/2021, јул-септембар Peace as the Purpose of the Military Драган Станар
3/2021, јул-септембар The Serbian Armed Forces as a Factor of International Cooperation and Eurointegration Ирис Бјелица Влајић
3/2021, јул-септембар The New Media Strategy of the Serbian Armed Forces as an Instrument of Soft Power Ненад Перић, Мирослав Митровић
3/2021, јул-септембар Contemporary Relations between the State Power and the Armed Forces from the Perspective of Political Science Неђо Даниловић