Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

1/2021, јануар-март Интеграције и дезинтеграције у међународним односима као последица глобалних економских процеса Љубомир Дуловић
1/2021, јануар-март Могућности примене процеса управљања перформансама непрофитних организација у систему одбране Радиша Саковић, Станислав Стојановић, Драган Памучар
1/2021, јануар-март Прилог појмовном одређењу геотопографског обезбеђења Дејан Р. Ђорђевић, Драгољуб Секуловић
1/2021, јануар-март Јавни наступ као садржај рада руководилаца полицијских управа Горан Поповић
1/2021, јануар-март Упутство за ауторе
1/2021, јануар-март Cyberspace as a Domain of Conflict: the Case of the United States – Iran and North Korea Дејан В. Вулетић, Mилош Р. Миленковић, Анђелија Р. Ђукић
1/2021, јануар-март Integration and Disintegration in International Relations as a Consequence of Global Economic Processes Љубомир Дуловић
1/2021, јануар-март Possibilities of Implementing the Performance Management Process of Non-profit Organizations to the Defence System Радиша Саковић, Станислав Стојановић, Драган Памучар
1/2021, јануар-март Paper on the Conceptual Definition of the Geo-topographic Support Дејан Р. Ђорђевић, Драгољуб Секуловић
1/2021, јануар-март Public Speaking as a Part of Police Directorates Head’s Activities Горан Поповић