Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

4/2020, октобар-децембар Свеобухватна одбрана и стратешка култура кроз призму човека Милинко С. Врачар, Вангел Б. Милковски
4/2020, октобар-децембар Социјално-економски аспекти менталног здравља младих у Београду у контексту стратешке културе Маја Стојимировић, Јасна Вељковић
4/2020, октобар-децембар Списак рецензената за часопис Војно дело 2020. године
4/2020, октобар-децембар Задњи импресум
3/2020, јул-септембар Корице
3/2020, јул-септембар Импресум
3/2020, јул-септембар Садржај Војног дела 3/2020
3/2020, јул-септембар Показатељи безбедности и стабилности савремених држава Гордана Мишев
3/2020, јул-септембар Примена војне стратегије у мрежноцентричном рату Хатиџа Бериша
3/2020, јул-септембар Медији као инструмент стратешке комуникације у оружаним сукобима – Си-Ен-Ен ефекат Мирослав Митровић