Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

3/2021, јул-септембар Уводник: Војска, закон и суверенитет Јован Бабић
3/2021, јул-септембар Филозофско поимање државне власти (друштвене моћи) и војске (оружане силе) Илија Кајтез
3/2021, јул-септембар Међуоднос политике и војске у рату Момчило Сакан
3/2021, јул-септембар Мир као сврха војске Драган Станар
3/2021, јул-септембар Војска Србије каo чинилац међународне сарадње и евроинтеграција Ирис Бјелица Влајић
3/2021, јул-септембар Нова медијска стратегија Војске Србије као инструмент меке моћи Ненад Перић, Мирослав Митровић
3/2021, јул-септембар Савремени односи између државне власти и војске из угла науке о политици Неђо Даниловић
3/2021, јул-септембар Војне клике у српској стратешкој култури 20. века Вељко Благојевић, Дејан Петровић
3/2021, јул-септембар Контрола буџета у функцији цивилне демократске контроле војске у Републици Србији Милена Кнежевић, Србољуб Николић, Александар Нешевски
3/2021, јул-септембар Аутономија војне професије као услов цивилне демократске контроле војске и остваривања основне друштвене улоге војске Срђан Старчевић, Срђан Благојевић