Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 7/2019, октобар-новембар

7/2019, октобар-новембар Цео број Војно дело
7/2019, октобар-новембар Корице
7/2019, октобар-новембар Импресум
7/2019, октобар-новембар Садржај Војног дела 7/2019
7/2019, октобар-новембар Условљено чланство Србије у Европској унији већ замореној од проширења – Колико је далеко 2025. година? Анила Јелесијевић
7/2019, октобар-новембар Србија и актуелни геополитички процеси на Балкану Миша Стојадиновић, Виолета Рашковић Таловић
7/2019, октобар-новембар Поуке из Авганистана и могућа примена у Војсци Србије Верољуб Вучковић, Хатиџа Бериша
7/2019, октобар-новембар Однос права и моћи у правном поретку Марко Трајковић
7/2019, октобар-новембар Интернет као средство за политичке комуникације Јован Ч. Митровић, Владимир Ј. Митровић
7/2019, октобар-новембар Компаративна анализа заштите тајности података Републике Србије са другим државама код кривичних дела против уставног уређења Дејан Н. Тепавац, Мирослав Ј. Бјеговић
7/2019, октобар-новембар Споредно кривично законодавство у Републици Србији Драган Јовашевић