Геополитички оквир српске стратешке културе

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Геополитички оквир српске стратешке културе

Александар Гајић

Полазећи од одређења концепта стратешке културе, те његовог садржинског проширивања и продубљивања, рад проучава везе између геополитичког оквира, тј. геополитичког одређења државе и њене стратешке културе, у овом случају српске државе и српског народа. Посматрајући стварање српског идентитета и српске стратешке културе у историјској перспективи кроз призму кључних геополитичких процеса „дугог трајања” на Балкану, проучавају се и специфичности српског идентитета и српске стратешке културе, односно њених савремених главних варијанти. У другом делу рада посматрају се савремени геополитички процеси на Балкану и позиција у коју су српске земље и српски народ стављени, као и перспективе ка којима их они могу одвести. У завршном делу рада се, имајући све то у виду, разматра колике су могућности да се у савременим геополитичким приликама остваре витални општи стратешки циљеви који су у равни са основним одликама историјски преовлађујуће српске стратешке културе.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату