Кључни чиниоци стратешке културе Сједињених Америчких Држава

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Кључни чиниоци стратешке културе Сједињених Америчких Држава

Дарко Глишић

У овом раду који се бави идентификацијом и анализом детерминанти које усмеравају и опредељују стратешке одлуке, понашање и деловање САД ради заштите основних вредности и националних интереса, биће настојано да се утврде оне константе у америчком стратешком мишљењу и деловању у домену спољне и безбедносне политике, које своје исходиште имају у стратешкој култури нације. Због тога је значајно изучавање приступа америчке елите и читавог друштва оружаним снагама, као и настојање да се утврди када и како се користи америчка војна моћ у спољној политици. Користећи резултате анализе утицаја географског положаја, историјског искуства америчке нације, њених ресурса и богатства, као и политичке културе и традиције, извршиће се синтетизација кључних карактеристика стратешке културе САД ради потпунијег разумевања понашања и спољнополитичког деловања овог значајног, ако не и најзначајнијег актера међународних односа.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату