Драгутин Димитријевић Апис као симбол српске стратешке културе

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Драгутин Димитријевић Апис као симбол српске стратешке културе

Вељко Благојевић

Пуковник Драгутин Димитријевић Аписа био је официр и обавештајац који је значајно утицао на историју Срба на почетку XX века. Његов буран, готово авантуристички живот завршен је монтираним судским процесом у Солуну 1917. године. Од тада до данашњих дана, у стратешкој култури Србије Апис представља симбол мешања војске у политику, али и симбол патриоте и пожртвованог официра, у зависности од потреба владајућих елита и поткултуре којој припадају аналитичари. Циљ рада је да се на аналитички објективан начин сагледа деловање пуковника Аписа, опишу различите стратешке поткултуре у Србији на примеру односа према симболу који Апис представља и отклоне поједине заблуде око (зло)употребе његовог имена и дела.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату