Чиниоци и механизми очувања и афирмације српске стратешке културе

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Чиниоци и механизми очувања и афирмације српске стратешке културе

Душан Кесић

У раду се разматра питање очувања и афирмације српске стратешке културе са циљем да се идентификују неки од кључних чинилаца и механизама који утичу на њену артикулацију. Како национална култура представља ширу идеациону основу стратешке културе, на примеру српског народа указано је на поједине чиниоце националне културе (литерарно наслеђе, историју и географију) који одређују приступ питањима употребе силе и рата. У фокусу овог рада налази се питање афирмације српске стратешке културе посредством друштвених институција, које, с обзиром на своју друштвену улогу, имају највећи утицај на пренос знања о чиниоцима стратешке културе. У односу на разнородне друштвене институције које утичу на образовање и понашање појединаца, издовојене су образовне и медијске институције као кључни друштвени субјекти који утичу на очување и афирмацију стратешке културе. Разматрање улоге ових институција укључује и представљање резултата истраживања о стању безбедносне културе код младих у Републици Србији. Значај овог истраживања проистиче из чињенице да, поред осталог, пружа увид у ставове средњошколаца о доприносу образовних и медијских институција у спознаји безбедносне проблематике.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату