Стратешке студије у служби хегемоније: поглед на стратешку културу из угла друге генерације

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Стратешке студије у служби хегемоније: поглед на стратешку културу из угла друге генерације

Владимир Ајзенхамер

Рад је посвећен другој генерацији тзв. културних стратега, чији је допринос развоју концепта стратешке културе и изучавању стратегије као форме дискурса у великој мери неправедно запостављен, нарочито када је реч о најистакнутијем представнику читаве генерације ‒ Бредлију Клајну. Клајнов неограмшијевски приступ стратешким студијама недовољно je искоришћен научни потенцијал који може допринети бољем разумевању међународних односа и међународне безбедности. Стога је циљ овог радада читаоца упозна са Клајновим критичким тумачењем стратешке културе, виђене у својству дискурзивног инструмента хегемоније политичких и војних елита, те даукаже на значај његове анализе стратешког дискурса, интенциозно скрајнуте на маргине ове субдисциплине.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату