Садржај Војног дела 4/2020

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Садржај Војног дела 4/2020

Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији подршке концепту војне неутралности Реч приређивача, Вељко Благојевић

КОНЦЕПТ СТРАТЕШКЕ КУЛТУРЕ

 1. Стратешке студије у служби хегемоније: поглед на стратешку културу из угла друге генерације, Владимир Ајзенхамер
 2. Религијски и етнички контекст стратешке културе Србије, Милован Р. Суботић
 3. Чиниоци и механизми очувања и афирмације српске стратешке културе, Душан Кесић
ТРАДИЦИЈА КАО ЧИНИЛАЦ СТРАТЕШКЕ КУЛТУРЕ
 1. Драгутин Димитријевић Апис као симбол српске стратешке културе, Вељко Благојевић
 2. Улога служења војног рока у развоју српске стратешке културе, Срђан Старчевић, Срђан Благојевић
 3. Стратешка култура и легитимност насилног освајања власти, Милош Р. Миленковић
 4. Кључни чиниоци стратешке културе Сједињених Америчких Држава, Дарко Глишић
ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОЕКОНОМИЈА КАО ЧИНИОЦИ СТРАТЕШКЕ КУЛТУРЕ
 1. Стратешка култура у геополитичком тумачењу транзита и транзиције, Милош Кнежевић
 2. Геополитички оквир српске стратешке културе, Саша Гајић
СТРАТЕШКА КУЛТУРА И НЕУТРАЛНОСТ
 1. Савремена стратешка култура и неутралност, Станислав Стојановић
 2. Свеобухватна одбрана и стратешка култура кроз призму човека, Милинко С. Врачар, Вангел Б. Милковски
 3. Социјално-економски аспекти менталног здравља младих у Београду у контексту стратешке културе, Маја Стојимировић, Јасна Вељковић

Преузмите цео чланак у ПДФ формату