Заједничка безбедносна и одбрамбена политика Европске уније и спремност Републике Србије за интеграцију

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Заједничка безбедносна и одбрамбена политика Европске уније и спремност Републике Србије за интеграцију

Ненад Цветковић

У процесу европских интеграција у области одбране од Републике Србије се очекује усклађивање са Заједничком безбедносном и одбрамбеном политиком Европске уније у делу стратегијско-планских и нормативно-правних услова, као и изградња одговарајућих оперативних способности за извршење задатака у заједничким операцијама Европске уније. У раду ће се анализирати политика Европске уније у области одбране, усклађеност одбрамбене политике Србије са њом, и могућности Војске Србије да одговори изазовима актуелних европских интеграција. Претпоставка је да је Србија у највећој мери ускладила плански и правни оквир у оквиру одбране са тековинама Европске уније, а да Војска Србије поседује ресурсе који могу да одговоре изазовама заједничке европске одбране. Овај рад се заснива на анализи садржаја регулативних докумената, радова који су обрађивали ову тему и компаративној анализи одређених статистичких показатеља. Оцењује се да Европска унија није достигла жељени ниво развоја одбрамбене политике и способности, а да Србија на тренутном нивоу у већем делу задовољава потребе европских интеграција у области одбране.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату