Стратешка одговорност оружаних снага при доношењу политичке одлуке о војној неутралности

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Стратешка одговорност оружаних снага при доношењу политичке одлуке о војној неутралности

Драган Станар

Циљ рада јесте утврђивање постојања посебне врсте одговорности, „стратешке” одговорности, унутар оружаних снага за непотпуно и нетачно извештавање о стварним капацитетима и способностима за одвраћање и заштиту неутралности. Анализом утицаја процене способности оружаних снага од стране старешина на потенцијално доношење политичке одлуке о неутралности, аутор указује на потребу препознавања стратешке одговорности унутар војске за дефинисану појаву. Анализом феномена непотпуног и нетачног извештавања, идентификује и дефинише два основна узрока ове појаве ‒ недовољно развијену моралну свест о потенцијалним далекосежним импликацијама таквог чина и нерационалну атрибуцију одговорности у оружаним снагама. Аутор предлаже механизме за оптимално отклањање наведених узрока овог проблема – адекватно етичко образовање и континуирани етички тренинг старешина и преиспитивање институционалне културе атрибуције неограничене и нерационалне одговорности старешина за појаве и праксе за које они логички не могу сносити одговорност, а тиме ни оправдане санкције. Имплементацијом ових механизама оснажује се и даље развија преко потребна стратешка култура унутар оружаних снага.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату