Подела Косова и Метохије: реалност или заблуда?

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Подела Косова и Метохије: реалност или заблуда?

Душан Пророковић

У раду је представљен развој идеје поделе (разграничења) Косова и Метохије, о којој се говори од друге половине шездесетих година, као и однос три заинтересоване стране – српске, албанске и међународне заједнице. Испоставља се да је ова подела, иако посматрано са теоријског становишта – легитиман предлог, тешко остварива или неостварива из неколико разлога. Хипотеза која се у чланку доказује гласи: подела Косова и Метохије није била реална опција зато што није постојала сагласност међународних актера да се она спроведе. Циљ истраживања јесте да се, поред доказивања ове хипотезе, објасни и да српска страна никада није конкретизовала званични предлог о подели, услед чега је српска јавност дала релативно ниску подршку таквом расплету, а у у албанској јавности се перципирало да подела није решење. Овакав амбијент је екстремно неповољан за даље дискусије о подели или разграничењу. Истраживање је спроведено уз ослањање на реалистичку школу сагледавања међународних односа и политичких процеса и уз примену метода компарације, анализе садржаја и синтезе.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату