Теоријско-методолошки проблеми дефинисањa појма „оружанe побунe” као сложеног облика политичког насиља

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Теоријско-методолошки проблеми дефинисањa појма „оружанe побунe” као сложеног облика политичког насиља

Бојан Кузмановић, Срђан Благојевић

Оружана побуна је значајан унутрашњи безбедносни проблем, али и средство за постизање различитих политичких циљева, не само у унутрашњим већ и у међународним односима. Током успостављања свог теоријског основа најчешће је проучавана у оквиру ширег контекста, односно рата, као сложеног облика политичког насиља, што је произвело више теоријских, доктринарних и других одређења ове друштвене појаве. Различите дефиниције које се могу наћи у литератури на први поглед су доста сличне, јер полазе од оружане борбе против власти (или неке мере коју власт предузима), али се њиховом анализом могу уочити и значајне разлике у садржају појма.
У трагању за ваљаном дефиницијом оружане побуне, а примењујући методе дефинисања (методу синонима, аналитички, синтетички, генетички и операционални метод), као и правила дефинисања, анализиране су доступне дефиниције оружане побуне. У раду су анализирана семантичка, доктринарна и истраживачка одређења „оружане побуне” ради сагледавања проблема дефинисања овог појма и формулисања предлога објективног и експликативног одређења његовог садржаја.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату