Информациона димензија безбедносног окружења – основна обележја

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Информациона димензија безбедносног окружења – основна обележја

Милан Миљковић, Драган Јевтић, Слободан Стојичевић

Информациону димензију савременог безбедносног окружења карактерише сложеност, преобиље неструктурираних информација и бројни сукоби који се воде путем информационог ратовања, што отежава анализу ове димензије. Модерна информациона технологија омогућила је свим учесницима у сукобу, пре свега недржавним актерима, да утичу на глобалну информациону димензију, а самим тим и на безбедносно окружење. Имајући у виду да у домаћој војној теорији до сада није представљена свеобухватна класификација и анализа информационе димензије безбедносног окружења, чланак има за циљ да представи, анализира и синтетизује актуелне стране теоријско-доктринарних приступа у вези с овим питањем.
Упоредна анализа и синтеза презентованих доктринарних приступа анализе информационе димензије указује на то да та анализа не може бити свеобухватна и функционална у војном смислу, уколико, осим анализе елемената, области, нивоа, актера и њихових способности деловања у информационој димезији, не обухвата и методе за анализу претњи и могућег деловања противника у информационој димензији.
Може се закључити да само свеобухватна анализа структуре и актера информационе димензије може да пружи војним снагама информације о могућности њеног обликовања, односно могућности да деловањем кроз ову димензију утичу на потенцијалне противнике и тиме допринесу остваривању војних циљева и циљева националне безбедности.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату