Функције интерне комуникације у војноорганизационим системима

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Функције интерне комуникације у војноорганизационим системима

Небојша Кљајић

Фунције интерне комуникације у војноорганизационим системима су мултидисциплинарне, поливалентне и у међусобној спрези. Рад се бави идентификовањем и одређењем најважнијих функција интерне комуникације у војноорганизационим системима. Кроз рад је дат осврт на сваку функцију појединачно и осветљен je њихов значај, уважавајући комплексност и све специфичности војноорганизационих система. Неговање и развијање интерне комуникације у војноорганизационим системима представља стратешки задатак војних руководилаца на свим нивоима командовања и руковођења. Ефикасна интерна комуникација представља драгоцену инвестицију у људске ресурсе и дугорочне пословне резултате. Tакође, она представља моћан штит војника против гласина, бројних проблема и дилема. Ефикасна интерна комуникација наоружава све актере у ланцу командовања и руковођења најмоћнијим оружјем, а то су информације и знање. У раду је посебно истакнута и њена онтолошка компонента, јер интерна комуникација мотивише, крепи душу војника и неопходна је супстанца у развијању осећаја дужности и одговорности. Koмандовати и руководити значи комуницирати. Улагање у интерну комуникацију представља улагање у ефикасно функционисање војноорганизационих системa.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату