Припрема неборбене операције као кључни елемент успешности ангажовања речне флотиле у операцији помоћи цивилним властима током поплава

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Припрема неборбене операције као кључни елемент успешности ангажовања речне флотиле у операцији помоћи цивилним властима током поплава

Шериф Бајрами, Светислав Шошкић

Речна флотила (РФ), као саставни део Копнене војске, представља један од неизбежних субјеката заштите и спасавања становништва, животне средине и материјалних добара за време поплава. Ванредне ситуације проглашене услед претње од изливања водене масе из речног корита захтевају употребу одређених средстава као што су бродови, чамци, амфибије и друге врсте пловних објеката. Због њихове основне намене, маневарских способности, капацитета и специфичности окружења у којем се користе (реке, језера, канали итд.), незамислива је успешна употреба снага заштите и спасавања током реализације различитих облика неборбених активности на поплављеном подручју. Међутим, успех у операцији пружања помоћи цивилним органима власти у случају поплава не зависи само од средстава која се користе током извршавањa задатака већ и од многобројних изазова попут: како изабрати и организовати адекватне снаге за заштиту и спасавање, како довести снаге у подручје захваћено поплавама, како организовати њихову логистичку подршку и како успоставити успешну координацију са цивилним органима власти на угроженом подручју.
У вези с тим, а кроз анализу постојећих доктринарних решења генерисани су кључни елементи успешности употребе РФ за време поплава у виду: припрема операције, командовања у операцији, сарадње и садејства, извођења неборбених активности и логистичке подршке операције. У раду се предлажу решења која се односе на фазу припреме операције као једног од кључних елемената успешности употребе РФ у помоћи цивилним властима током поплава.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату