Кривично дело шпијунаже као облик агентурног метода у прикупљању података

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Кривично дело шпијунаже као облик агентурног метода у прикупљању података

Радојица Лазић, Мирко Кулић, Миркo Бубало

Обавештајна служба је специјализована организација која омогућава заштиту националне безбедности и остваривање националних интереса. Такође, представља и инструмент спољне политике државе. Kао таква, увек је у центру збивања на међународном плану. С друге стране, савремене претње, попут тероризма, организованог криминала и корупције, тешко је савладати без ангажовања обавештајних служби. Оне у свом раду примењују различите мере, методе и поступке. Међутим, откривање појединих намера и планова других држава захтева посебна знања и вештине. Агентурни метод омогућава остварење тог циља, али је он, са аспекта државе према којој се примењује, нелегалан, па се држава од њега штити тако што га у свом кривичном законодавству дефинише као кривично дело шпијунаже.
У раду је представљен упоредноправни приказ кривичног дела шпијунаже у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Хрватској и Мађарској. Tиме смо настојали да укажемо на стање и решења која се односе на наведено кривично дело у законодавствима суседних земаља. Поред тога, агентурни метод веома често се реализује под плаштом дипломатских активности. Међутим, дипломатија и шпијунажа не могу се поистовећивати, па ћемо у овом раду настојати да објаснимо разлику између тих делатности.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату