Манипулација верским осећањима као детерминанта друштвених сукоба – студија случаја Нигерије

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Манипулација верским осећањима као детерминанта друштвених сукоба – студија случаја Нигерије

Немања Стевановић

Посматрано кроз историју религија је имала улогу да превазилази друштвене конфликте и промовише мир међу супротстављеним странама. Међутим, неретко је умела да се трансформише у улогу посредног или непосредног узрока неког облика насиља. Стога, предмет истраживања овог рада јесте корелација друштвених сукоба и верских детерминанти као њихових узрока, међу којима посебно место заузима манипулација верским осећањима. Централну тему рада представља манипулација верским осећањима, односно методе и технике које ови субјекти користе како би врбовали и регрутовали нове војнике религиозности, с крајњим циљем да оружаним путем остваре надмоћ у односу на супротстављену страну, у овом случају религију. Сходно томе, анализирани су такви односи у Савезној Републици Нигерији, у којој, поред хришћанства и ислама, као две доминантне религије, постоји још неколико локалних религија које се заједно, деценијама уназад, налазе у отвореном сукобу за превласт. С тим у вези, сагледавање историјског контекста ове врсте сукоба на територији Нигерије требало би да укаже на основне мотиве који се налазе у њиховој позадини, циљевима који се на тај начин желе постићи, као и да одговори на питање да ли се верници, који би, према постулатима обе религије, увек требало да буду на путу мира, заправо злоупотребљавају кроз индивидуалну или системску манипулацију.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату