Модели субординације у механизованом одељењу на борбеном возилу пешадије M80A

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Модели субординације у механизованом одељењу на борбеном возилу пешадије M80A

Винко Жнидаршич, Бранко Величковић, Добривоје Мутавџић

Организација командовања у механизованом одељењу на борбеном возилу пешадије М80А одређена је правилима и уџбеницима механизованих јединица. Проблем који није обрађен у правилима јесте организација субординације војника укрцног дела посаде када извршава задатке изван возила. У правилима је начелно одређено да се командује начелима једностарешинства и субординације, али да командири механизованих одељења сами организују своје послуге на начин на који мисле да је прикладно, у складу са одређеном мисијом и задацима. Доношење одлуке о преношењу командних надлежности и организовању потчињених у ланцу субординације унутар механизованог одељења је недоумица чак и за искусне командире механизованих јединица, јер је то одређено општим начелима извођења активности, при чему се не зна где би стрелци, снајпериста и пушкомитраљесци требало да буду када су искрцани ван борбеног возила.
Током припреме и извођења активности командир механизованог одељења треба да прилагоди модел субординације у односу на задатак, простор, време и остале чиниоце који се јављају у борбеним активностима. Тако се може догодити да командир или заменик командира подели укрцни део механизованог одељења у више мањих целина (група, тимова) ради извршења одређеног задатка.
Истраживањем које је изведено анализом садржаја у правилима и уџбеницима, посматрањем начина рада током извођења активности, предвиђањем могућих ситуација и откривањем примера добре праксе командира механизованих одељења, обликовани су модели који су представљени у овом раду.
Након проучавања литературе и испитивања професоналних војних лица, резултат истраживања јесу модели субординације у механизованом одељењу када је укрцни део одељења искрцан ван возила. Анализирани модели су подељени на групе модела, где је искрцни део одељења подељен у: 1) основни модел, 2) две групе и 3) три групе.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату