Однос према критичној инфраструктури у Републици Србији

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Однос према критичној инфраструктури у Републици Србији

Бранислав Милосављевић, Драган Вучинић

Националне политике, стратегије, доктрине и закони имају различит приступ проблематици критичне инфраструктуре. Адекватно осмишљена инфраструктура је основни покретач националног просперитета и предуслов за економску експанзију и будући раст. С друге стране, свакодневни живот у савремено доба заснива се, поред осталог, и на високоразвијеној инфраструктури, посебно у областима управљања и контроле снабдевања енергијом, осигурања извора питке воде, транспорта, одржавања система информационих технологија, телекомуникација и другог.
У раду се разматра проблематика заштите критичне инфраструктуре на примеру Републике Србије. С тим у вези, критична инфраструктура биће разматрана кроз промене у стратегијско-нормативном оквиру. Историјски посматрано, предметна област дуго је била непосредно повезана са потребама одбране државе. То је и делимично очекивано с обзиром на то да је синтагма критична инфраструктура преузета из војне терминологије ради означавања свега што је неопходно за функционисање војног система током војних сукоба, када су ресурси усмеравани на чување сопствених објеката, система и мрежа, али и њихово онеспособљавање на противничкој страни. Међутим, у савремено доба критична инфраструктура добија знатно шире одређење и значај за функционисање државе и друштва у целини.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату