Contemporary Relations between the State Power and the Armed Forces from the Perspective of Political Science

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Contemporary Relations between the State Power and the Armed Forces from the Perspective of Political Science

Неђо Даниловић

Предмет истраживања овог рада јесу савремени аспекати односа између грана државне власти и војске. Општа, генерална хипотеза од које се пошло у гласила је: „Ако носиоци функција државне власти немају стабилан ослонац у економским и политичким чиниоцима друштвене структуре и не обезбеде њихову интеракцију са социјалним, политичким, културним, информационо-комуникационим и безбедносним системом, онда је остваривање савремене улоге војске у политичком систему отежано”. У раду су примењене готово све основне аналитичке и синтетичке методе сазнања, а од општенаучних – компаративна метода. Од метода за прикупљање података коришћена је искључиво оперативна метода анализе садржаја докумената. Наглашава се неколико главних налаза, пре свега да Војска и остали елементи система одбране у процесу заштите виталних друштвених вредности треба да буду под сталним надзором и цивилном контролом легитимно изабране законодавне гране власти, а да извршна грана власти обезбеђује услове, буџет и врховно командовање и кроз министарска упутства даје смернице и приоритете за развој Војске и директно је контролише. Судска грана власти санкционише противуставне и противзаконите поступке припадника Војске, као и остале грађане друштва, али и штити права и слободе оних који траже правду.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату