The New Media Strategy of the Serbian Armed Forces as an Instrument of Soft Power

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

The New Media Strategy of the Serbian Armed Forces as an Instrument of Soft Power

Ненад Перић, Мирослав Митровић

Рад елаборира концепт и значај медијске политике и примењује га на Војску Србије. Анализира се значај медија у безбедносном сектору на државном и међународном нивоу и истиче потреба за добрим медијским представљањем Војске Србије ради подршке јавности за битне одлуке које се тичу војних и безбедносних питања. Представљен је концепт стратешких комуникација и њихов однос са медијском политком коју би Војска морала да развија као један од инструмената меке моћи, што представља интерес не само овог система већ и државе и друштва. Такође, наводе се основни елементи чије испуњавање би створило услове за креирање и вођење адекватне медијске политике као инструмента меке моћи.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату