Peace as the Purpose of the Military

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Peace as the Purpose of the Military

Драган Станар

Однос политичког система, а у ширем смислу и политичке заједнице, према војсци у великој је мери дефинисан схватањем улоге и сврхе коју војска има у једном друштву. Неразумевање истинске сврхе војске често доводи до неадекватног вредновања ове институције, како у политичком систему, тако и од стране шире јавности. Циљ рада јесте дефинисање мира као сврхе војске, које ће омогућити исправно схватање њене виталне политичке улоге као нужног оквира и предуслова постојања и функционисања свих осталих институција у друштву. У раду се анализира перцепција улоге институције војске и њених припадника и нуди алтернативна дефиниција њене функције и сврхе, која олакшава исправан увид у улогу војске у друштву и осликава њена суштинска природа. Интуитивно поимање улоге војске, кроз погрешно интерпретирање инструмента (рата) као саме сврхе, редукује и њену сврху на рат, а тиме и детерминише однос лаичке политичке јавности према овој институцији и њеним припадницима. Зато је неопходно понудити адекватан одговор на питање: зашто је сврха војске заправо мир а не рат, какав је то мир, и којим функцијама ова институција испуњава своју улогу. Закључује се да овако дефинисану сврху „доброг” мира војска реализује двоструко – у миру његовим очувањем кроз функцију одвраћања, а у рату његовим што бржим успостављањем кроз победу.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату