The Interrelationship between Politics and the Military in War

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

The Interrelationship between Politics and the Military in War

Момчило Сакан

Проблем међуодноса политичке и војне елите веома је сложен, вишедимензионалан, вишехијерархичан и релативно заштићен од научне и стручне јавности и, као такав, теже сазнатљив. Нарочито је актуелан у рату где су везе лабавије и где самоиницијатива појединаца и друштвених група долази до пуног изражаја, што је управо предмет ове анализе. Предмет се, међутим, не разматра у тоталитету већ се ограничава само на просторе некадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) у периоду од осамдесетих година двадесетог века па надаље. Догађаји ван тог времена коришћени су као емпиријска подлога и за илустрацију и аргументацију властитих ставова.
Предмет овог рада структуриран је у пет посебних делова. У првом делу дате су епистемолошко-логичке основе односа политике и војске у рату, са тежиштем на уоченим слабостима у теоријској и нормативној сфери и њиховим последицама по реалну праксу. У другом делу извршена је компаративна анализа циљева политике и војске, са тежиштем на нужној потреби да се они на државном нивоу подударају и заједничким снагама реализују. У трећем делу објашњен је однос војске и политике на најопштијем нивоу. Доказано је да је политика општија и да усмерава целокупне активности друштва, укључујући и ангажовање војске у рату. У четвртом делу наведени су модели односа војске и политике на стратегијском нивоу. Недвосмислено је доказано да је политика надређена војсци, што не искључује могућност интензивног договарања и преговарања пре доношења дефинитивних одлука о ангажовању у борбеним дејствима. И, на крају, у петом делу су објашњени односи између представника локалне власти и јединица на тактичком нивоу. Објашњене су везе руковођења и сарадње између тих субјеката са тежиштем на потешкоћама комуникације и последицама.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату