Philosophical Concept of the State Power (Social Power) and the Military (the Armed Force)

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Philosophical Concept of the State Power (Social Power) and the Military (the Armed Force)

Илија Кајтез

Аутор је у раду настојао појаснити зашто је за државну власт релевантан појам друштвене моћи, а за војску је примереније говорити о оружаној сили. Иако је врло свестан испреплетености, узјамности и блискости државне власти и организације војске, као и појмова моћи и силе, аутор жели да нагласи њихове разлике.
Није могуће говорити о власти без помоћи и ослонца на оружану силу, а неме те оружане силе која не баштини свој смисао и задатак и циљ у државној власти. Могући су само краткотрајни периоди да се војна сила осамостали, али се одмах враћа у окриље државне власти или сама армија формира државну власт, јер јој треба извор легитимитета. Оно што је прво и основно правило јесте да се нигде не може говорити о истинској власти уколико онај који је на власти не контролише оружану силу у својој заједници, племену, роду, класи, политици, држави и друштву. Просто није могуће ни замислити, а камоли да се то реално дешава, да онај који влада једном заједницом или друштвом није и врховни командант оружаних снага. Основна идеја јесте да се види које су неприкосновене сфере друштва у којима треба да доминира политика, а где је најбоље поље деловања оружаних снага и како и на који начин се регулишу њихови односи који су блиски, али често и напети.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату