Прилог моделовању прорачуна оперативних трошкова система одбране

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Прилог моделовању прорачуна оперативних трошкова система одбране

Влада Митић, Радиша Саковић, Митар Ковач

Систем одбране Републике Србије поседује сложену организацијску структуру која се непрекидно налази у процесу експлоатисања сопствених ресурса, међу којима утрошак финансијских средстава заслужује посебну пажњу. Уважавајући достигнути ниво у процесу изградње стабилног начина финансирања система одбране Републике Србије, као и тренутна ограничења на која су наилазили аутори, у раду је издвојен посебан проблем истраживања усмерен ка утврђивању рационалнијег начина прорачуна трошкова система одбране.
С обзиром на комплексност наведеног проблема истраживања и тренутни ниво изграђености система одбране Републике Србије, предмет истраживања заснива се на предлогу одређеног модела који ће омогућити прецизнији прорачун оперативних трошкова Министарства одбране и Војске Србије. С тим у вези, у раду се полази од хипотетичког става да се постојећи модел прорачуна трошкова система одбране може унапредити, а пре свега у делу прорачуна оперативних трошкова Министарства одбране и Војске Србије.
Циљ рада јесте да се укаже на потребу провере досадашње праксе у трошењу финансијских средстaва и предложе нова решења која ће омогућити боље механизме за праћење расхода и прихода, односно боље прорачуне оперативних трошкова на свим нивоима финансирања Министарства обране и Војске Србије.
Применом методе анализе садржаја, са тежиштем на компаративној анализи прорачуна оперативних трошкова персонала, наоружања и војне опреме и инфраструктуре, резултати истраживања су потврдили постављени хипотетички оквир. У раду је закључено да постоје објективне могућности за унапређење модела прорачуна оперативних трошкова система одбране.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату