Possibilities of Implementing the Performance Management Process of Non-profit Organizations to the Defence System

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Possibilities of Implementing the Performance Management Process of Non-profit Organizations to the Defence System

Радиша Саковић, Станислав Стојановић, Драган Памучар

Постојећи начин вредновања стања и способности Министарства одбране и Војске Србије постепено губи на актуелности и делимично одступа од савремених трендова, због чега је у раду издвојен посебан проблем истраживања који је усмерен на превазилажење традиционалног схватања управљања учинцима, односно на постепено увођење процеса управљања перформансама система одбране. С обзиром на комплексност наведеног проблема истраживања и тренутни ниво изграђености система одбране Републике Србије, предмет истраживања заснива се на сагледавању могућности примене процеса управљања перформансама непрофитних организација у Министарству одбране и Војсци Србије. С тим у вези, у раду се полази од хипотетичког става да се одређени елементи модела управљања перформансама непрофитних организација могу успешно применити у систему одбране. Циљ рада је да се, кроз приказ стратешке мапе и контролне табле модела управљања перформансама непрофитних организација, укаже на могућност израде сличних решења у Министарству одбране и Војсци Србије, уз кратак осврт на системе одбране појединих страних земаља. Применом методе анализе садржаја, са тежиштем на компаративној анализи разматраних модела, резултати истраживања су потврдили постављени хипотетички оквир. У раду је закључено да постоје објективне могућности за примену процеса управљања перформансама непрофитних организација у Министарству одбране и Војсци Србије.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату