Integration and Disintegration in International Relations as a Consequence of Global Economic Processes

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Integration and Disintegration in International Relations as a Consequence of Global Economic Processes

Љубомир Дуловић

Предмет рада су интеграције као објективна тенденција и најзначајнији елеменат данашњег деловања глобалних процеса и све интензивнији процеси дезинтеграција. Квалитативном анализом указује се на главне карактеристике интеграција као последице растуће међузависности, повезаности и сарадње и дезинтеграција које су снажно подстакнуте инструментализацијом овог процеса за скривене и маскиране специфичне циљеве. Анализира се успостављени процес и забрињавајуће и поражавајуће импликације у економској и социјалној функцији. Силе у настајању са актуелном и потенцијалном геополитичком моћи, као алтернатива постојећем поретку, стављају се у контекст утицаја на оба супротстављена процеса.
Истраживачки циљ јесте сагледавање неминовности међусобног преплитања и сударања интеграција и дезинтеграција, низа испољених економских и социјалних проблема, као последице глобалних економских процеса, уз идентификовање значаја и утицаја различитог деловања принуде на одрживост и могућност успостављеног процеса. Резултати сугеришу да значај војне силе убрзано расте; све је дубља поларизација између неразвијеног и развијеног света, а граница између њих је извор затегнутости и сукоба. Стално стање нестабилности, сукоба и конфликта дугорочно има потенцијал за бројне и веће опасности у свету.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату