Сајбер простор као подручје сукобљавања: случај САД – Иран и Северна Кореја

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Сајбер простор као подручје сукобљавања: случај САД – Иран и Северна Кореја

Дејан В. Вулетић, Mилош Р. Миленковић, Анђелија Р. Ђукић

Последњих година сајбер простор све чешће представља подручје сукобљавања водећих светских и регионалних сила. У раду je приказан његов значај и укратко је описан нови концепт заједничког ратовања Сједињених Америчких Држава. Разматрани су одређени догађаји и активности у сајбер простору, у последњих неколико година, између САД са једне, односно Ирана и Северне Кореје са друге стране.
Наведени предмет истраживања је у директној вези са циљем рада који је усмерен на указивање и објашњење облика и карактеристика напада, као и одређених актера сукобљавања у сајбер простору. Основна хипотеза јесте да сајбер простор представља подручје сукобљавања светских и регионалних сила у коме оне често користе недржавне актере као посреднике, уз непрекидно усавршавање техника и метода извођења напада.
Поред општих научних метода, с обзиром на предмет и циљ истраживања, тежишно су коришћене компаративна метода којом су анализиране и упоређиване сличности и разлике реализације напада на информациону инфраструктуру страна у сукобу, као и метода анализе садржаја, имајући у виду да су као извори сазнања коришћени званични и референтни експертски извештаји, научни радови и друге публикације. На основу изнете аргументације у раду, може се закључити да су инциденти у сајбер простору између САД и Ирана, односно Северне Кореје, бројни, често дуго припремани, уз активно учешће недржавних актера.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату