Однос цивилног и војног здравственог осигурања – услов ефикасније здравствене заштите

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Однос цивилног и војног здравственог осигурања – услов ефикасније здравствене заштите

Дамир И. Марковић

У овом раду анализиран је однос Фонда за социјално осигурање војних осигураника и Републичког фонда за здравствено осигурање кроз аспект ефикаснијег коришћења средстава здравственог осигурања. Анализирајући поменути однос суштински се разматра систем здравствене заштите у Републици Србији и систем здравственог осигурања. Уважавајући специфичности социјалне заштите војних осигураника, настоје се изнаћи правци деловања и унапређења односа са цивилним системом здравствене заштите. Само проаткиван однос војног и цивилног здравственог система и система здравственог осигурања услов је за бољу здравствену заштиту осигураника оба фонда, али и за ефикасније коришћење средстава здравственог осигурања.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату