Могућност коришћења међународног пројектног финансирања за потребе система одбране

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Могућност коришћења међународног пројектног финансирања за потребе система одбране

Немања Пантић, Никола Крунић, Ива Матић

Израз "пројектно финансирање" често се користи за описивање свих врста финансирања пројеката, али последњих година се развио ка прецизнијој дефиницији, тако да подразумева финансирање одређене економске јединице у којој су зајмодавци у могућности да се поуздају у готовину протока и прихода ових економских јединица од кога ће се кредити враћати, а на имовини те економске јединице као обезбеђење за дати кредит. Средства пројекта могу се адекватно користити за финансирање система одбране. Пројектна средства уопштено спадају у категорију развојних приоритета и обично уживају бројне погодности (пре свега пореске и царинске олакшице) које пружа држава домаћин пројекта, а који генерално доносе више прихода за учеснике у финансирању пројеката него када је реч о конвенционалним кредитима. Модел БОТ за финансирање инфраструктурних пројеката има бројне потенцијалне користи и ефикасна је алтернатива у многим земљама са традиционалнијим приступом коришћењу државног задуживања или државног буџета, а влада задржава стратешку контролу над пројектом који ће постати власништво јавног сектора.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату