Трговина људима у оружаним сукобима

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Трговина људима у оружаним сукобима

Анђелија Ђукић

 
У раду се, на основу изабране литературе и извештаја међународних организација, разматрају најзначајнији фактори који утичу на трговину људима и облици експлоатације жртава у току и после оружаних сукоба.Ти фактори у миру, као што су сиромаштво, недостатак могућности запошљавања, политичка нестабилност и родна и друге неједнакости, појачавају се у оружаним сукобима услед слабљења државних институција, урушавања владавине закона, општеприсутног насиља и повећане потражње за одређеним људским ресурсима. Већем обиму трговине људима доприносе повећани људски, материјални и економски губици, немогућност породица и других заједница да обезбеде основне животне потребе и миграције становништва. Настају нови методи врбовања и експлоатације жртава, као што су различите форме сексуалног насиља, експлоатација деце, преварна или присилна регрутовања бораца, а честа је и трговина ради узимања људских органа. Повољни услови за трговину људима опстају и после закључења формалног примирја или мира, али се стварају и нови, као и нове категорије рањивих лица. Трговини људима у постконфликтном периоду, иако углавном индиректно, погодује и присуство различитих иностраних мировних и других мисија, посебно трговини ради сексуалне и радне експлоатације.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату