Медијска слика жена у Министарству одбране и Војсци Србије

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Медијска слика жена у Министарству одбране и Војсци Србије

Сања Јевтовић Чановић, Ксенија Ђурић-Атанасиевски

Савремени концепт безбедности и политика једнаких могућности створили су простор за значајно учешће жена у сектору безбедности. Њихово учешће у оружаним снагама одговара друштвеној стварности, јер жене чине половину друштва и представљају потребан ресурс за одбрану. У процесу реформе сектора безбедности жене у оружаним снагама такође доприносе променама у војној организацији и прилагођавању савременим мисијама и задацима војске.
Медијско представљање жена у војсци може да буде показатељ доминантних оријентација о питањима важним за друштво и да утиче на обрасце који ће се у једној култури сматрати пожељним.
Овај рад бави се медијском сликом жена у Војсци Србије и Министарству одбране кроз анализу извештавања медија масовног комуницирања о женама официркињама, професионалним војникињама, девојкама које се опредељују за добровољно служење војног рока, кадеткињама, као и женама које су запослене као цивили. Анализа даје одговор на питање колико су видљиве и на који начин су представљене жене у Министарству одбране и Војсци Србије у новинама, телевизијама и на радију у периоду од 2016. до 2018. године, које су доминантне теме, текстуалне и визуелне поруке и вредносни контекст. Резултати истраживања важни су и због чињенице да је у Србији на снази други Национални акциони план за примену Резолуције 1325 СБ УН (2017-2020) према којем, као и према претходном, број, садржај и вредносно усмерење медијских прилога о женама, миру и безбедности може да представља важан индикатор и показатељ степена пројектованих, али и досегнутих циљева.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату