Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 1/2015 (јануар-фебруар)

1/2015 (јануар-фебруар) Цео број Војно дело
1/2015 (јануар-фебруар) Утицај верске службе на припрему и извођење операција Копнене војске Стевица С. Карапанџин и Раде Славковић
1/2015 (јануар-фебруар) Димензије породичног функционисања и избор војне професије Дејан Вучинић
1/2015 (јануар-фебруар) Дипломатија одбране – теоријски приступ и практична примена (Студија случаја Републике Србије у 2013. години) Александар Миленковић
1/2015 (јануар-фебруар) Кривично дело агресије у међународном и кривичном праву Србије Драган Јовашевић
1/2015 (јануар-фебруар) Теоријски аспекти истраживања капацитета система безбедности – „никад више“ Зоран Милосављевић и Јован Крстић
1/2015 (јануар-фебруар) Организација уговора о колективној безбедности између илузије и анти-Нато Мирослав Младеновић, Зоран Јефтић и Горан Мандић
1/2015 (јануар-фебруар) Правни аспекти организације и функционисања Европске свемирске агенције Младен Р. Тишма
1/2015 (јануар-фебруар) Швајцарско председавање ОЕБС-ом 2014. – „Безбедносна заједница у служби грађана“ Heidi Grau i Hans Georg Lüber
1/2015 (јануар-фебруар) Геополитика Републике Турске Момчило Сакан
1/2015 (јануар-фебруар) Источно питање и украјинска криза Биљана Стојковић