Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 4/2014 (зима)

4/2014 (зима) Цео број Војно дело
4/2014 (зима) Цена рата кроз историју ратовања Зоран Кнежевић, Јадранко Јукић
4/2014 (зима) Критеријуми и модели пројектовања цене операције Војислав Ђорђевић Милош Гајић
4/2014 (зима) Организовање као процесна функција пројекта операције Раде Славковић, Миле Јелић
4/2014 (зима) Цена коштања војне операције – критеријумски приступ Божидар Форца
4/2014 (зима) Управљање ризиком војних пројеката и подухвата Петар Јовановић, Филип Јовановић, Ивана Берић
4/2014 (зима) Предлог модела цене коштања војне операције Спасоје Мучибабић
4/2014 (зима) Економска стварност и перспективе привредног опоравка Србије као претпоставке ефикасне одбране Биљана Јовановић Гавриловић, Бранко Тешановић
4/2014 (зима) Економска анализа цене коштања операција Војске Србије Самед Каровић
4/2014 (зима) Sadržaj
4/2014 (зима) Impresum