Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 4/2014 (зима)

4/2014 (зима) Цео број Војно дело
4/2014 (зима) Преговарање у војним операцијама и утицај преговарања на цену операције Ксенија Келеменис, Зоран Обрадовић, Катарина Живковић, Марија Радовић
4/2014 (зима) Адаптивна неуронска мрежа за избор варијанте употребе као предуслов прорачуна цене коштања нападне операције Копнене војске Дарко Божанић, Самед Каровић, Драган Памучар
4/2014 (зима) Утицај информационе димензије и информације на цену коштања операција Мића Миладиновић, Бранко Шипка
4/2014 (зима) Обавештајно обезбеђење у функцији утврђивања цене коштања операције Бранимир Марковић, Дано Маврак
4/2014 (зима) Утицај савремених војних доктрина и стратегија на ефикасност и ефективност војних операција Мирослав Талијан, Радован Илић, Горан Радовановић
4/2014 (зима) Основи процене трошкова операција војске Саша Милутиновић
4/2014 (зима) Оптимизација трошкова артиљеријске ракетне ватрене подршке применом глобалног позиционог система Дамир Пројовић, Александар Петровић, Мирослав Јовановић
4/2014 (зима) Оптимизација цене коштања војне операције применом методе вишекритеријумске анализе Малиша Жижовић, Ксенија Келеменис
4/2014 (зима) Финансијски менаџмент у процесу планирања и употребе припадника Министарства одбране и Војске Србије у мултинационалним операцијама Горан Радовановић, Саша Стефановић
4/2014 (зима) Планирање трошкова операције Раде Жугић, Миланко Ковачевић