Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 3/2014 (јесен)

3/2014 (јесен) Цео број Војно дело
3/2014 (јесен) Импликације смештаја у војним објектима и адаптираним просторима на животни стандард припадника војске Обрад Чабаркапа и Саша Трандафиловић
3/2014 (јесен) Ребрендирање Војске Србије Дејан Дашић
3/2014 (јесен) Родно осетљив језик – искуства из Војске Србије Јованка Шарановић, Иван Димитријевић и Татјана Вишацки
3/2014 (јесен) Примена савремених софтверских решења у процесу управљања хемијским акцидентима изазваних транспортом опасних материја Славољуб Ристић, Дејан Инђић и Радован Каркалић
3/2014 (јесен) Криминалистичко-обавештајни рад – теоријски и практични приступ савременог рада полиције Оливер Андонов и Весна Станковић Пејновић
3/2014 (јесен) Менаџмент безбедности у хуманитарним организацијама Изток Суша
3/2014 (јесен) Противтерористичка безбедносна процена Зоран Драгишић, Кристина Радојевић и Горан Самојловски
3/2014 (јесен) Војна обавеза и пол – правнополитички аспекти ограничавања војне обавезе на мушкарце Сибилла Бондолфи
3/2014 (јесен) Утицај светске економске кризе на привреду Републике Србије Марко Д. Андрејић, Владимир М. Тодоровић и Илија Д. Коларски
3/2014 (јесен) Abschreckung, Jagd und Schutz unter Wasser – Über die strategische und taktisch-operative Bedeutung moderner U-Boote Nikolaus Scholik