Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 2/2020, април-јун

2/2020, април-јун Цео број Војно дело
2/2020, април-јун Корице
2/2020, април-јун Импресум
2/2020, април-јун Садржај Војног дела 2/2020
2/2020, април-јун Ефекти програмираног тренинга на моторичке способности припадника Војске Србије Иван Петровић, Александар Гаџић, Радован Илић
2/2020, април-јун Положај српске мањине у суседним државама у светлу евроинтеграцијских и геополитичких процеса Нада Радушки
2/2020, април-јун Могућности унапређења у изучавању логистике операција Војске Марко Андрејић, Марјан Мирчевски
2/2020, април-јун Могућност утицаја сајбер простора на доношење одлука о каријерном напредовању Ана Вулић, Миланко Чабаркапа
2/2020, април-јун Успостављање и одржавање управљања знањем у предузећима одбрамбене индустрије Марко Р. Бојић, Слободан Љ. Станојевић, Милорад Ч. Зекић
2/2020, април-јун Задњи импресум