Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 2/2019, фебруар-март

2/2019, фебруар-март Цео број Војно дело
2/2019, фебруар-март Корице
2/2019, фебруар-март Импресум
2/2019, фебруар-март Садржај Војног дела 2/2019
2/2019, фебруар-март Неутралност и Србија Иван Ранчић, Олга Зорић, Хатиџа Бериша
2/2019, фебруар-март Тенденције развоја обавештајне заједнице САД након „11. септембра“ Александар Д. Думић, Драган М. Јевтић, Мирослав М. Талијан
2/2019, фебруар-март Приватне војне компаније у модерном добу Никола Врачевић, Владимир М. Цветковић
2/2019, фебруар-март Концептуализација одрживог развоја и еколошко образовање Марина Филиповић
2/2019, фебруар-март Улога обавештајних служби у изградњи безбедносне функције државе Радослав Гаћиновић
2/2019, фебруар-март Прикривене операције у функцији сузбијања организованог криминала Жељко Нинчић
2/2019, фебруар-март Kривичноправна реакција на корупцију у Републици Србији Драган Јовашевић