Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 3/2019, април-мај

3/2019, април-мај Цео број Војно дело
3/2019, април-мај Корице
3/2019, април-мај Импресум
3/2019, април-мај Садржај Војног дела 3/2019
3/2019, април-мај Имплементација глобалне стратегије Европске уније у периоду 2016-2018. година Драган Бојанић, Јан Марчек, Владимир Ристић
3/2019, април-мај Обнова идеје Трећег Рима Славољуб С. Лекић
3/2019, април-мај Безбедносна дилема у односима Србије и Хрватске након избијања грађанског рата у Украјини Милан Ранковић
3/2019, април-мај Странпутице са глобализацијом Горан Буџак, Јово Марковић
3/2019, април-мај Медији и конфликти у епохи глобализације Мирко Јаковљевић, Раденко Шћекић
3/2019, април-мај Значај и улога приватних војних компанија у решавању савремених проблема националне и међународне безбедности Никола Врачевић, Владимир М. Цветковић
3/2019, април-мај Компаративна анализа националног обавештајно-безбедносног система Републике Србије и Републике Мађарске Станимир Ђукић, Ненад М. Аврамовић