Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 6/2019, август-септембар

6/2019, август-септембар Цео број Војно дело
6/2019, август-септембар Корице
6/2019, август-септембар Импресум
6/2019, август-септембар Садржај Војног дела 6/2019
6/2019, август-септембар Исламски екстремизам у Југоисточној Азији Милан Вукелић
6/2019, август-септембар Настанак и еволуција организације BRICS Радомир Стојковић
6/2019, август-септембар Да ли је право вредносно неутрална наука Марко Трајковић
6/2019, август-септембар Облици привредног криминалитета у банкарском пословању Јелена Матијашевић-Обрадовић, Иван Јоксић
6/2019, август-септембар Облици и субјекти угрожавања пословних информација у сајбер простору Дејан Н. Тепавац
6/2019, август-септембар Еутаназија – правни аспект Мирјана В. Живковић, Зоран С. Павловић
6/2019, август-септембар Кривичноправна заштита здравља од злоупотребе опојних дрога у Србији Драган Јовашевић