Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 8/2019, новембар-децембар

8/2019, новембар-децембар Цео број Војно дело
8/2019, новембар-децембар Корице
8/2019, новембар-децембар Импресум
8/2019, новембар-децембар Садржај Војног дела 8/2019
8/2019, новембар-децембар Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији подршке концепту војне неутралности – Реч приређивача Вељко Благојевић
8/2019, новембар-децембар Појава и појам стратешке културе – однос стратегије и културе: чему стратешка култура? Милош Кнежевић
8/2019, новембар-децембар Посебност односа стратешке културе и стратегије Станислав Стојановић
8/2019, новембар-децембар Прилог одређењу политичких чинилаца стратешке културе Милош Р. Миленковић
8/2019, новембар-децембар Религија као фактор стратешке културе на примерима хришћанства и ислама Милован Р. Суботић
8/2019, новембар-децембар Стратешка култура – Студија случаја: Србија Вељко Благојевић
8/2019, новембар-децембар Традиција правног уређења војске у Србији Љупка Петревски