Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 1/2020, јануар-март

1/2020, јануар-март Цео број Војно дело
1/2020, јануар-март Корице
1/2020, јануар-март Импресум
1/2020, јануар-март Садржај Војног дела 1/2020
1/2020, јануар-март Медијска слика жена у Министарству одбране и Војсци Србије Сања Јевтовић Чановић, Ксенија Ђурић-Атанасиевски
1/2020, јануар-март Узроци пролиферације нуклеарног оружја – случај Средњег истока Владислав Р. Стефановић
1/2020, јануар-март Трговина људима у оружаним сукобима Анђелија Ђукић
1/2020, јануар-март Могућност коришћења међународног пројектног финансирања за потребе система одбране Немања Пантић, Никола Крунић, Ива Матић
1/2020, јануар-март Однос цивилног и војног здравственог осигурања – услов ефикасније здравствене заштите Дамир И. Марковић
1/2020, јануар-март Судбина једне глобалне геополитичке процене - Будућа блоковска структура света Вељко Благојевић
1/2020, јануар-март Упутство ауторима