Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 3/2014 (јесен)

3/2014 (јесен) Цео број Војно дело
3/2014 (јесен) Задњи импресум
3/2014 (јесен) Позива на сарадњу, наруџбеница
3/2014 (јесен) Summaries
3/2014 (јесен) Приказ монографије „Безбедност као предуслов развоја“ Биљане Стојковић Блажо М. Радовић
3/2014 (јесен) Приказ књиге „Акције комунистичких илегалаца у Београду 1941 – 1942“ Радета Ристановића Никола Тошић Малешевић
3/2014 (јесен) Једна отровна ријеч убија више него стотине пушака Бесим Спахић
3/2014 (јесен) Битка за Србију 1944. године Мирјана Зорић
3/2014 (јесен) Безбедност здравља – мултидисциплинарни приступ проучавању орално-здравственог квалитета живота Жељка Поповић, Иванка Гајић, Косовка Обрадовић-Ђуричић и Драгослав П. Милошевић
3/2014 (јесен) Интерна финансијска контрола и финансијско управљање у јавном сектору и њихова улога у систему одбране Радан О. Костић, Раде Жугић и Милица Радојковић
3/2014 (јесен) Законодавни оквир за ангажовање Војске Србије у ванредним ситуацијама Љубомир Дуловић